FL Ural Ufa 23 25 25 25 3
VC Yenisey Krasnoyarsk 25 18 23 23 1

Campionate