Fin Shinta Fujii 0 7 6 2
Kento Takeuchi 6 6 4 1

Tours