Info

Fin Shunrou Takeshima 4 6 3 1
Shintaro Imai 6 4 6 2

Tours