Lot

# Nume ani P
M. Ikramov 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Nesterov 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Ibragimov 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Ismailov 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Mukhammadiyev 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Pogrebnyak 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Prokhorov 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Rustam 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boburbek Yuldashev 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Zoteev 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Abdullaev 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Ergashev 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Jelić 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Makharadze 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Mirzayev 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Turopov 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Abdukholikov 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Amonov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Bikmaykin 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Gafurov 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Rashidov 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Shogulyamov 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antrenor

Info

Site oficial

Fondat
2002
Adresa
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Ţara
Uzbekistan
Telefon
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-mail
lokomotiv-uzb@mail.ru