Lot

# Nume ani P
M. Ikramov 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Karimov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Nesterov 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Ibragimov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Mukhammadiyev 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Mustafayev 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Prokhorov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Rustam 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boburbek Yuldashev 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Abdullaev 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Alibaev 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Karimov 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Makharadze 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Mirzayev 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Rashidov 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Turopov 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Zoteev 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Bikmaykin 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Bobojonov 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cho Suk-Jae 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Gafurov 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivaldo 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antrenor

Info

Site oficial

Fondat
2002
Adresa
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Ţara
Uzbekistan
Telefon
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-mail
lokomotiv-uzb@mail.ru