Tours

Info

Name
Eurasia Cup

Tour
European Tour

Ţara
Malaezia
Data
Jan 12 - Jan 14

Prize money
$ 4,800,000

Round 1 (72)
12 ian 01:00 - 08:00

Round 2 (72)
13 ian 01:00 - 08:00

Round 3 (72)
14 ian 01:00 - 08:00