Info

FL Stavropolchanka 8 14 19 11 52
Shakhty-YURGPU Shahmy 16 15 4 19 54

Campionate